chwilowki online

Oferta

ZBIÓRKA I WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH

Realizowana jest na danym terenie na podstawie indywidualnych umów zawieranych z klientami z uwzględnieniem warunków wynikających z gminnych regulaminów (uchwał) utrzymania czystości i porządku.